ÄR DU INTRESSERAD AV REGIONENS KONST OCH KULTURHISTORIA?

Välkommen

Östergötlands Fornminnes- och Museiförening bildades redan 1864 och är därmed en av Sveriges äldsta fornminnesföreningar. Vi ger program och föreläsningar på flera platser i länet i ämnen som kulturhistoria, arkeologi och konst.

Tillsammans med Östergötlands museum ger vi ut en årsbok i ämnen som ovan. Vi arrangerar även en årlig resa till platser dit man vanligtvis inte kommer.

 

ÅRSMAGASINET 2020

För att kunna ge er kulturhistoria i hemmet nu när vi har haft färre programpunkter så har vi kommit överens med Östergötlands museums arkeologer och med Arkeologerna på Historiska museets kontor i Linköping, så att föreningens medlemmar kan få del av Arkeologi i Östergötland 2020. 

 

 

Här ser ni ett smakprov ur tidningen som beräknas gå i tryck i dagarna för att sedan skickas hem till alla medlemmar efter sommaren.
 

 

 

 

Ett extra tjockt nummer med 80 fullmatade och intressanta sidor utlovas med en artikel om Fornminnesföreningen och en extra blänkare om Fornminnesföreningen så att vi kan rekrytera fler medlemmar till vår förening! Artiklarna innehåller bland annat: hur man upptäckte att hällristningarna var från bronsåldern (jag kan avslöja att det skedde i Östergötland), de spännande järnåldersgravarna i Bådstorp, vad en tandsten från stenåldern kan avslöja, källaren under Löfstad slotts borggård, en flaskpost från 1909 och förvandlingen från oformlig klumpar av blött läder till två medeltida skor.

Vi önskar dig god läsning!

 

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

Härmed kallas medlemmar av Östergötlands Fornminnes- och museiförening till årsstämma i Gamla Linköpings utomhusteater i Linköping kl: 13:00- 14:00 lördagen den 5 september 2020.

Program

13:00-14:00 Årsstämmoförhandlingar och utdelande av förtjänsttecken

14:00-15:00 Fika och presentation av Östergötlands museums förnyelseresa

För följa Folkhälsomyndighetens direktiv har vi valt att ställa in årets resa samt att hålla stämman utomhus. Vi kommer som vanligt att ta in anmälan till arrangemanget för att säkerställa att vi följer reglerna om folksamlingar på högst 50 personer. Om ni känner er sjuka, vänligen avstå från att gå på arrangemanget.

Dagordning för Östergötlands Fornminnes- och Museiförenings årsstämma lördagen den 5 september 2020

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för årsstämman
 4. Val av sekreterare för årsstämman
 5. Val av två justerare
 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 7. Upprättande av röstlängd
 8. Årsberättelse och ekonomisk redovisning för Östergötlands Fornminnes- och Museiförening 2019 - bilaga
 9. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 för Östergötlands Fornminnes- och Museiförening – bilaga
 10. Fastställande av balansräkning och disposition av tillgängliga vinstmedel, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening
 11. Årsberättelse och ekonomisk redovisning 2019 för Ernestine och Ivar Barthens publikationsfond  - bilaga
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2019
 13. Årsavgift 2021
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för perioden årsstämma 2020 – årsstämma 2023
 15. Val av revisorer och revisorsuppleanter på ett år
 16. Val av valberedning på ett år
 17. Rapport om föreningens verksamhet och höstens 2020 program
 18. Övriga ärenden
 19. Utdelning av förtjänsttecken
 20. Årsstämmans avslutning

Alla handlingar kommer att finnas på plats vid stämman, bilagorna översändes vid anmodan. 

Tillgänglighet

 • Det kommer att finnas ljudförstärkning på plats.
 • Handikapparkeringsplatser finns på flera ställen i omedelbar anslutning till museiområdet: vid Wärdshuset och på den stora parkeringen i stadskvarteren samt vid Mjellerumsgården på Valla gård.
 • De flesta kullerstensgator i stadskvarteren har gångstråk med särskild gatubeläggning, som är tänkta att underlätta för dig som har svårt att gå.
 • Handikapptoalett finns vid följande platser: Fenomenmagasinet, Wärdshuset, Dahlbergs café, Curmanska magasinet, Folkparksteatern, smådjursanläggningen, Westmanska vagnmuseet, Vallastallet samt på den allmänna toaletten vid Kapellet.


Anmäl er via talongen som ni fått hem, via nyhetsbrevet eller via e-post: fornminnesforening@ostergotlandsmuseum.se

Välkommen!