ÄR DU INTRESSERAD AV REGIONENS KONST OCH KULTURHISTORIA?

Välkommen

Östergötlands Fornminnes- och Museiförening bildades redan 1864 och är därmed en av Sveriges äldsta fornminnesföreningar. Vi ger program och föreläsningar på flera platser i länet i ämnen som kulturhistoria, arkeologi och konst.

Tillsammans med Östergötlands museum ger vi ut en årsbok i ämnen som ovan. Vi arrangerar även en årlig resa till platser dit man vanligtvis inte kommer.

Här kommer du inom kort kunna läsa mer om vad du får som medlem och hur du går tillväga för att anmäla dig.

ÅRETS BOK

Den glömda konsten - folkkonst i Östergötland heter årets bok som ges ut i samband med Folkkonståret 2018 på Östergötlands museum.

Som medlem i Östergötlands forminnes och museiförening får du ett gratis exemplar av årsboken.

För att spara på portokostnaderna och på så sätt hålla årsavgiften nere kan du hämta ut din årbok på museet från och med den 8 december 2018 ända fram till den 15 januari 2019. Sedan kommer de exemplar som inte hämtats att skickas ut.

Vi önskar dig god läsning!

 

PROGRAM

OBS! ÄNDRAT DATUM

Lördagen den 8 december kl. 14.00 Boksläpp Den glömda konsten - folkkonst i Östergötland I anslutning till utställningen Det blå skåpet - en berättelse in i Östgötsk folkkonst är det boksläpp och föreningens medlemmar kan hämta sitt exemplar av årsboken. Tre av artikelförfattarna kommer att hålla korta föredrag i anslutning till boksläppet: Ulla-Karin Warberg Nordiska museet, Karin Ström Lehander Linköpings universitet och Stefan Hammenbeck Östergötlands museum. Programmet arrangeras i samarbete med Östergötlands museum och Folkuniversitetet

 

FÖRSTA PROGRAMPUNKTEN 2019

17 januari kl. 18:00 i Wallenbergssalen, Östergötlands museum  Monster och vädersolar, turkar och katoliker 1590-talets rädslor och våndor Sofia Gustafsson, lektor vid Linköpings universitet. Sofia är medeltidshistoriker och forskar just nu om reglering av handel på medeltiden, tidigare forskning har handlat om städer och lagar i nordeuropa samt föreställningar kring järtecken i slutet av 1500-talet. Föreläsningen är gratis för föreningens medlemmar, övriga betalar 100 kr. Arrangeras i sammarangemang med Folkuniversitetet