ÄR DU INTRESSERAD AV REGIONENS KONST OCH KULTURHISTORIA?

Välkommen

Östergötlands Fornminnes- och Museiförening bildades redan 1864 och är därmed en av Sveriges äldsta fornminnesföreningar. Vi ger program och föreläsningar på flera platser i länet i ämnen som kulturhistoria, arkeologi och konst.

Tillsammans med Östergötlands museum ger vi ut en årsbok i ämnen som ovan. Vi arrangerar även en årlig resa till platser dit man vanligtvis inte kommer.

Här kommer du inom kort kunna läsa mer om vad du får som medlem och hur du går tillväga för att anmäla dig.

ÅRSBOKEN 2018

Den glömda konsten - folkkonst i Östergötland heter årets bok som ges ut i samband med Folkkonståret 2018 på Östergötlands museum.

Som medlem i Östergötlands forminnes och museiförening får du ett gratis exemplar av årsboken.

För att spara på portokostnaderna och på så sätt hålla årsavgiften nere kan du hämta ut din årbok på museet från och med den 8 december 2018 ända fram till den 15 januari 2019. Sedan kommer de exemplar som inte hämtats att skickas ut.

Vi önskar dig god läsning!

 

VÅRENS PROGRAM 2019

 

 

Monster och vädersolar, turkar och katoliker - 1590-talets rädslor och våndor

17 januari kl. 18:00 Wallenbergssalen, Östergötlands museum 

Fil. dr i historia Sofia Gustafsson, lektor vid Linköpings universitet föreläser om föreställningar kring järtecken i slutet av 1500-talet. Sofia är medeltidshistoriker och forskar just nu om reglering av handel på medeltiden, tidigare forskning har handlat om städer och lagar i Nordeuropa.

Föreläsningen är gratis för föreningens medlemmar, övriga betalar 100kr. Arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet

 


Brukade bilder – hällristningar och historiebruk

14 februari kl. 18:00 Wallenbergssalen, Östergötlands museum

Per Nilsson, Fil. dr i arkeologi, berättar om de tusentals hällristningar som har knackats in under bronsåldern och den äldsta delen av järnåldern. Arkeologer har alltsedan bilderna upptäcktes frågat sig vad de föreställer och varför de gjordes. Men hur har människor brukat och tolkat dem efter att de slutade att knackas in? Och hur tolkade man de märkliga bilderna under historisk tid? I föredraget kommer Per söka svar på dessa frågor och även ge en bild av hur hällristningsforskningen formerades till ett eget forskningsämne under 1800-talet, och vilken roll de östgötska hällristningarna spelade i denna process.

Föreläsningen är gratis för föreningens medlemmar, övriga betalar 100kr. Arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet