ÄR DU INTRESSERAD AV REGIONENS KONST OCH KULTURHISTORIA?

Välkommen

Östergötlands Fornminnes- och Museiförening bildades redan 1864 och är därmed en av Sveriges äldsta fornminnesföreningar. Vi ger program och föreläsningar på flera platser i länet i ämnen som kulturhistoria, arkeologi och konst.

Tillsammans med Östergötlands länsmuseum ger vi ut en årsbok i ämnen som ovan. Vi arrangerar även en årlig resa till platser dit man vanligtvis inte kommer.

Här kommer du inom kort kunna läsa mer om vad du får som medlem och hur du går tillväga för att anmäla dig.

ÅRETS BOK

Mer information inom kort.

PROGRAM

Under sommaren arrangerar vi inga program men notera följande datum för hösten 2018:

15 september
Årstämmoresa och årsstämma.

13 oktober
Resa till Landsarkivet i Vadstena. Vi får en annorlunda stadspromenad i Vadstena under förmiddagen och på eftermiddagen får vi se Landsarkivet på slottet .

10 november
kl. 13-16 i Wallenbergsalen 1600-talet i Östergötland – efter reformationen samarrangemang tillsammans med Linköpings domkyrkas vänner.

Ha en trevlig sommar!