ÄR DU INTRESSERAD AV REGIONENS KONST OCH KULTURHISTORIA?

Välkommen

Östergötlands Fornminnes- och Museiförening bildades redan 1864 och är därmed en av Sveriges äldsta fornminnesföreningar. Vi ger program och föreläsningar på flera platser i länet i ämnen som kulturhistoria, arkeologi och konst.

Tillsammans med Östergötlands museum ger vi ut en årsbok i ämnen som ovan. Vi arrangerar även en årlig resa till platser dit man vanligtvis inte kommer.

 

ÅRSMAGASINET 2019

"Det mörka Östergötland – när sägnerna möter källorna" är en bok för den som fascineras av sägner, spökhistorier och berättelser om tragiska livsöden. Men hur klarar rysligheterna en källkritisk prövning och hur kan de förstås i ett kulturhistoriskt sammanhang? De frågorna försöker boken besvara. Tanken är även att läsaren ska inspireras att besöka de spännande platser som beskrivs i boken.

Ja, årets bokrelease från Östergötlands museum börjar närma sig. "Det mörka Östergötland – när sägnerna möter källorna" presenterar sexton platser i Östergötland. Platserna är kopplade till sägner, spökhistorier och berättelser om tragiska livsöden.

Det här är en bok för den som inte räds mörka historiska berättelser och den är avsedd att inspirera till besök på platser med ett kusligt förflutet, Samtidigt får läsaren ta del av ett källkritiskt perspektiv och en kulturhistorisk kontext.

Det mörka Östergötland skrivs i samarbete med Visit Östergötland i syfte att väcka intresse för platser i vårt län som kanske annars inte lockar så många besökare. Årsmagasinets övergripande syfte är därmed att på ett populärvetenskapligt sätt väcka till eftertanke hos läsaren genom att låta berättelsen gå i klinch med historisk källkritik. Underhållande och folkbildande på en och samma gång.

Bokens författare hämtas från flera olika discipliner och utöver två disputerade historiker märks även flera av Östergötlands museums lokalhistoriska experter, arkivarier, personal från Kulturarv Östergötland samt aktörer från hembygdsrörelsen i länet. 

Som medlem i Östergötlands forminnes och museiförening får du ett gratis exemplar av årsboken som skickas med post i februari.

Vi önskar dig god läsning!

 

 

 

OBS INSTÄLLD PROGRAMPUNKT!   

Aska-högen - nya forskningsrön om ett viktigt minnesmärke Tisdagen den 31 mars kl. 18:00

På grund av det rådande läget kommer vi att följa Folkhälsomyndighetens råd och ställa in denna programpunkt. Vi kommer att boka om denna föreläsning till hösten. 

 

Med vänliga hälsningar

Östergötlands fornminnes- och museiförenings programgrupp