ÄR DU INTRESSERAD AV REGIONENS KONST OCH KULTURHISTORIA?

Välkommen

Östergötlands Fornminnes- och Museiförening bildades redan 1864 och är därmed en av Sveriges äldsta fornminnesföreningar. Vi ger program och föreläsningar på flera platser i länet i ämnen som kulturhistoria, arkeologi och konst.

Tillsammans med Östergötlands museum ger vi ut en årsbok i ämnen som ovan. Vi arrangerar även en årlig resa till platser dit man vanligtvis inte kommer.

Här kommer du inom kort kunna läsa mer om vad du får som medlem och hur du går tillväga för att anmäla dig.

ÅRSMAGASINET 2019

Det mörka Östergötland – myt och fakta kommer att vara en roande och kuslig resehandbok som tar klivet in i den pågående samhällsdebatten om faktaresistens och den minskade tilltron till den etablerade vetenskapen. Magasinet kommer att skildra både kända och mindre kända spökhistorier, hemska berättelser och oförklarliga fenomen hämtade från olika östgötska plats för att sedan följa upp med hur dessa har stöd eller eller saknar stöd i de historiska källorna. 

Det mörka Östergötland – myt och fakta skrivs i samarbete med Visit Östergötland i syfte att väcka intresse för platser i vårt län som kanske annars inte lockar så många besökare.  Årsmagasinets övergripande syfte är därmed att på ett populärvetenskapligt sätt väcka till eftertanke hos läsaren genom att låta berättelsen gå i klinch med historisk källkritik. Underhållande och folkbildande på en och samma gång.

Bokens författare hämtas från flera olika discipliner och utöver två disputerade historiker märks även flera av Östergötlands museums lokalhistoriska experter, arkivarier, personal från Kulturarv Östergötland samt aktörer från hembygdsrörelsen i länet. 

Som medlem i Östergötlands forminnes och museiförening får du ett gratis exemplar av årsboken. Passa på att hämta det den 5 december kl. 18:00 då boksläppet sker!

Vi önskar dig god läsning!

 

 

 

HÖSTENS PROGRAM

        


 Torsdagen den 5 december kl. 18:00 

Östergötlands museum, Wallenbergsalen

Boksläpp årsmagasinet 2019                                       Seminarieserie med teman från årsmagasinet 2019, Det mörka Östergötland.

Samarrangemang med Östergötlands museum och Folkuniversitetet.

Du glömmer väl inte bort att de publika arrangemang som Östergötlands museum anordnar ute i länet är gratis för föreningens medlemmar? Håll dig uppdaterad via hemsidan: http://ostergotlandsmuseum.se/posts


Välkommen till en spännande höst med Östergötlands fornminnes och museiförening!